วิธีแก้ไขปัญหากล้องวงจรปิด

วิธีแก้ไขปัญหากล้องวงจรปิด

ปัญหาของกล้องวงจรปิด

  1. 1. ภาพเป็นคลื่นหรือสั่นไหว ปกติกล้องวงจรปิดที่มีภาพเป็นคลื่นจะเกิดจากตัว Power Supply หรือ Adapter ที่ใช้จ่ายไฟไปเลี้ยงกล้องวงจรปิดมีปัญหา ส่งผลให้ไฟที่ไปเลี้ยง กล้องวงจรปิดที่ควรจะได้กำลังไฟเต็มที่ก็ลดลง เพราะสาเหตุจากความเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ ภายในตัว Power Supply หรือตัว Adapter
  2. 2. เห็นเป็นภาพลางๆ สีดำ กรณีนี้เกิดจากปัญหาทางด้านจุดเชื่อมต่อของระบบ กล้องวงจรปิดอาจจะเกิดอาการหลวมหรือไม่แน่น อย่างการที่หัวแลนที่เสียบกับบาลัน (ต้องตรวจเช็คทั้งสองด้าน คือ ด้านตำแหน่งที่ติดกล้องวงจรปิด และด้านที่วางเครื่องบันทึกภาพ) หัว BNC ที่ต่อกับเครื่องบันทึกภาพ และหัว BNC ที่ต่อกับกล้องวงจรปิด

กล้องวงจรปิด

ปัญหาของกล้องวงจรปิด

  1. 3. ภาพชัดตอนกลางวัน แต่พอตอนกลางคืนไม่มีภาพ หรือ เป็นภาพคลื่นและสั่นไหวเฉพาะตอนกลางคืน กรณีที่เป็นกล้อง Infrared ปัญหาเกิดจากสาเหตุเดียวกันกับข้อที่ 1 เพราะช่วงกลางคืน กล้องวงจรปิดที่มี Infrared จะใช้กำลังไฟมากกว่ากลางวัน เพราะต้องมีกำลังไฟเลี้ยงเพิ่มขึ้นเพื่อจ่ายให้กับหลอด Infrared เพื่อให้กล้องวงจรปิดสามารถเห็นภาพในที่มืดได้โดยใช้แสงของ   Infraredดังนั้น เมื่อ Adapter หรือ Power Supply มีปัญหาทำให้กำลังไฟที่จ่ายให้กล้องวงจรปิดที่ควรจะได้ กลับน้อยลง จึงทำให้กล้องวงจรปิดไม่สามารถที่จะส่งสัญญาณได้เต็มที่

อีกกรณีคือ กล้องวงจรปิดที่ไม่มี  Infrared สำหรับกรณีนี้ปัญหาอาจเกิดจากมีแสงสว่างไม่พียงพอที่จะทำให้ การรับภาพของกล้องวงจรปิดทำงานได้ เพราะกล้องวงจรปิดที่ไม่มี  Infrared แต่ละรุ่นจะมีคุณสมบัติระบุว่า สามารถมองเห็นในที่มืดได้ในระดับใด มีหน่วยเป็น Lux ยิ่งค่าน้อยก็สามารถมองในที่มืดได้มาก

  1. 4. ภาพดับหรือไม่มีภาพ เป็นบางกล้อง ทุกช่วงเวลา ปัญหานี้สามารถเกิดได้จาหลายสาเหตุ อยากให้ลองตรวจสอบจุดต่อเชื่อมต่าง ๆ ก่อนตามข้อ 2 ว่าหลวมหรือไม่ และตรวจสอบอุปกรณ์ ที่ใช้ต่อกล้องวงจรปิด โดยการสลับอุปกรณ์กับกล้องวงจรปิด เพื่อหาว่าอะไรคือสาเหตุของปัญหา ดังนี้

ปัญหาของ กล้องวงจรปิด

ย้ายช่องที่ใช้ต่อกล้องวงจรปิดด้านหลังเครื่องบันทึกภาพ โดยย้ายพร้อมกับ Balun ถ้าสลับ ช่องแล้วภาพยังมีปัญหา อาจเกิดจากเครื่องบันทึกภาพเสียไปบางช่อง ลองย้ายช่องที่ภาพติดปกติ มาเสียบกับช่องที่ภาพไม่ติดอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบว่าเครื่องบันทึกภาพเป็นสาเหตุของปัญหาหรือไม่ โดยย้ายพร้อมกับ Balun ทั้งชุด

สลับสายแลน หลังเครื่องบันทึกภาพ ด้วยการนำสายแลนของช่องที่มีปัญหาย้ายไปเสียบกับ Balun ตัวอื่นที่มีภาพปกติว่าภาพติดหรือไมเปล่า ถ้าภาพติดปัญหาอาจจะเกิดจาก Balun หลังเครื่องบันทึกนั้นภาพเสีย

สลับ Balun ด้านที่ติดกล้องวงจรปิด ด้วยการนำ Balun ของกล้องวงจรปิดที่ภาพติดปกติ ไปเปลี่ยนโดยถอด Balun ของกล้องวงจรปิดที่มีปัญหาออก แล้วนำตัวที่เป็นปกติมาใส่

  1. 5. ภาพดับหรือไม่มีภาพทุกกล้อง ทุกช่วงเวลา ส่วนใหญ่เกิดจาก Power Supply หรือ Adapter กล้องวงจรปิดเสีย นั่นคือไม่สามารถจ่ายไฟเลี้ยงได้ทำให้กล้องวงจรปิดดับ

ปัญหาของกล้องวงจรปิด

  1. 6. ภาพเบลอ เกิดจากโฟกัสเคลื่อน เลนส์ไม่ได้ล็อค หรือไม่แน่น แก้ด้วยการปรับโฟกัสหน้ากล้องวงจรปิด หาจุดที่ชัดที่สุด แล้วค่อย ๆ หมุนน็อตให้แน่น ถ้าเป็นกล้อง Infraredจะต้องถอดฝากระจกด้านหน้า เพื่อปรับโฟกัสของเลนส์ อีกกรณีคือ กล้อง Infrared กลางวันชัด กลางคืนมัวมองไม่เห็น หรือภาพเป็นฝ้าแก้ไขได้โดย เช็ดกระจกเป็นคราบฝ้าขาว ๆ ให้ถอดเช็ดทำความสะอาดทั้ง 2 ด้าน หรือ ใช้มือปิดเซ็นเซอร์ไว้แล้วดูว่าหลอด  Infrared ทำงานหรือเปล่า ถ้าปกติจะเห็นเป็นไฟสีแดง ๆ

 

Be Sociable, Share!